ลงทะเบียน

ลงทะเบียนกับ บลูเบอรี่แลนด์ ฟรี ไม่ม่ค่าใช้จ่ายแอบแฝง เมื่อคุณได้ทำการสมัครแล้วเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะได้รับการเชิญชวนให้ทำแบบสอบถาม และ การทำแบบสอบถามทุกครั้งคุณจะได้รับเป็นรางวัล
อีเมล์
เพศ
วันเกิด
รหัสไปรษณีย์
รหัสผ่าน
สำหรับรหัสผ่านเริ่มต้นของคุณจะถูกตั้งขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยคุณสามารถทำการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ในภายหลัง โดยเข้าไปที่ฟังก์ชัน “ลืมรหัสผ่านหรือไม่”
หลังจากที่คุณได้ทำการลงทะเบียนนี้ จะมีอีเมล์ส่งหาคุณเพื่อทำการยืนยันการลงทะเบียนโดยกรุณากดที่ลิ้งค์ที่แนบไว้กับอีเมล์นั้น
คุณจะได้รับข้อมูลการลงทะเบียนเข้าใช้งานโดยอีเมล์

คุณสามารถยกเลิกการลงทะเบียนของคุณได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการโดยการกด ยกเลิกการรับข่าวสาร ที่แนบมากับอีเมล์หรือการเข้าไปยกเลิกที่การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว